Borgarleg vigsel

Frå og med 1. januar 2018 blir borgarleg vigsel overført frå tingrettane til kommunane. Då kan du gifta deg på Midtgard - kommunehuset i Lom. 

Biletet syner to forlovelsesringar - Klikk for stort bilde

Det er to funksjonar som har vigselmynde i Lom kommune: Ordførar og varaordførar.

Korleis gjera avtale?

 

Ein gjer avtale om borgarleg vigsel ved å ta kontakt med servicetorget i Lom kommune. Det er ynskjeleg at ein gjer avtale om tidspunkt for vigsel minst ein månad i førevegen.

Erklæring og attestar

Før vigselen må brureparet syta for at eigenerklæringar, forlovarerklæringar og attestar er sende til folkeregisteret som skal stadfesta at vilkåra for inngåing av ekteskap er oppfylte. Folkeregisteret vil etter dette utsteda ein prøvingsattest som er gyldig i fire månader. Denne må vera Lom kommune i hende seinast to veker før datoen for vigsel.

Alle spørsmål til prøvinga må rettast til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Endeleg vigselattest blir ettersend av folkeregisteret.

Her finn de skjema og rettleiing til borgarleg vigsel:

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/

Kostnad

Borgarleg vigsel er gratis for innanbygds par som ynskjer vigsel i vanleg kontortid. For kostnad knytt til vigsel utanom kontortid, og for utanbygds par som ynskjer vigsel i Lom kommune tek de kontakt med servicetorget for nærare avtale. 

Kontakt

Bjarne Eiolf Holø
Senterpartiet - Ordførar
Mobil 901 12 400

Opningstider

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6

2686 LOM

61 21 73 00

post@lom.kommune.no

Orgnr.: 959377677

Opningstid Servicetorget

kvardagar: 10.00 - 14.00