Redusert bemanning ved Ergo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk i påska

Det blir redusert bemanning ved Ergo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk i påska.

Måndag 11. april og tysdag 12. april i påska er det redusert bemanning Ergo- og fysioterapitenesta Lom og Skjåk. Ein må rekne med lengre ventetid om du prøvar å nå oss på telefon. Onsdag 13. april held vi stengt, det er ikkje ope for eigentrening.