Søk kommunale kultur- og idrettsmidlar

Alle friviljuge lag og organisasjonar som driv aktivitet innan kultur og idrett kan søkje kommunen om driftstilskot.

Driftstilskot

Tilskot til idrettsføremål vert fordelt av idrettsrådet. Tilskot til kulturføremål vert administrativt fordelt av kommunen.

Fristen for å søkje driftstilskot er 28. april 2024.

Søknadsskjema finn du her

 

Kultur- og Idrettstilskot

Søknadar om kommunal støtte til enkelttiltak og prosjekt innan kultur- og idrettsområdet vert behandla fortløpande heile året.

 

Tilskuddsportalen

Lag og organisasjonar i Lom kommune kan registrere seg som brukarar i Tilskuddsportalen og få tilgang på over 1500 søkbare tilskot

Her kan du enkelt finne fram til aktuelle tilskot som kan finansiere små og store prosjekt.

Alle kontaktpersonar må registrere seg som brukarar, og det vert gjeve tilgang til inntil tre brukarar frå kvar foreining.

Kontakt

Marit Rolstad
Tenesteleiar kultur og friviljugheit
Telefon 902 88 549