Kulturpris og kulturstipend

Lom kommune deler årleg ut kulturpris og kulturstipend.

Tidlegare vinnarar

Kulturprisvinnarar
År Vinnar kulturpris
2023 Astrid Sulheim
2022 André Sørhage
2021 Torunn Kjøk
2020 Tor Olav Mundal
2019 Amund Bjørgen og Bjørn Odde
2018 Lars Bakke
2017 Øystein Nicolaisen
2016 Rolv Brimi
2015 Nils Magne Brandsar
2014 Brunjulf Aartun
2013 Odd Husom
2012 Aud Sørhage
2011 Lars Eivind Sulheim
2010 Øyvind Moe
2009 Aase Marstein
2008 Endre Skjåk
2007 Jorunn Kvale
2006 Magnar Slettede
2005 Reidar Marstein og Jan Stokstad
2004 Reidar Svare
2003 Fotballgruppa i Lom IL
2002 Arne Brimi
2001 Olav Svestad
2000 Vera og Olav Henriksen
1999 Kristian Venås
1998 Erling Kjøk
1997 Lom Bondekvinnelag
1996 Hans W. Brimi
1995 Jessi og Åmund Elveseter
1994 Dagny og Lars Dalen
1993 Torbjørn Fjeldstad
1992 Lom skulekorps
1991 Lom spelemannslag
1990 Pål Aukrust
1989 Tore Mundal
1988 Reidar Nyrnes

 

Kulturstipend Lom kommune
År Vinnar kulturstipend
2022 Vegard Hosarøygard
2021 Eirik Fjeld
2019 Ungdomane i Lom toradergruppe
2018 Ingrid og Rønnaug Sandviken
2017 Julie Garmo
2016 Reidar Aurmo
2015 Astrid Garmo
2014 Håkon Kjørren
2013 Mats Erik Odde/Bjørn Kåre Odde
2012 Bjørn Krey
2011 Sjur Slettom
2010 Eirik Mundhjeld
2009 Hanne Sanden Kolden
2008 Lom musikk og kulturskole
2007 Atle Brandsar
2006 Torstein Husom
2005 -
2004 -
2003 Aslak Brimi
2002 -
2001 -
2000 Jon Halvor Kvamme
1999 -
1998 -
1997 Ove Tidemansen
1996 Hans W. Brimi jr.
1995 Lomsk
1994 Ola Plassen
1993 Reidar Svare
1992 Lom jr. spelmannslag
1991 Kristen Odde
1990 Runaug Venås
1989 Brynhild Synstnes
1988 Torodd Hosarøygard

Kontakt

Marit Rolstad
Tenesteleiar kultur og friviljugheit
Telefon 902 88 549