Valdebatt 16. august

Bilde av listetoppane som stiller til valdebatt på biblioteket 16. august 2023 - Klikk for stort bilde

Onsdag 16. august kl. 19.00 blir det valdebatt på biblioteket.

I panelet sit listetoppane:
Bjørn Ola Aukrust for Ap
Kjell Brandsar for Lomslista
Magnus Bø for Sp
Kristian Frisvold for Bygdalista
Frøydis Øfelt Marstein for Tverrpolitisk liste i Lom

Ordstyrarar: Grete Sjurgard og Arne Bjørgen
Eventuelle spørsmål kan sendast inn på førehand til Grete: gretesju@online.no
Vel møtt!