Aktivitetar

Her er nokre av aktivitetane vi driv med:

 • Strikkegruppe kvar måndag kl.11:00-14:00.
 • Besøksteneste/aktivisering kvar måndag føremiddag. To friviljuge stiller.
 • Språkkafe
 • Matombringing til omsorgsboligane. To friviljuge deler på oppdraget.
  Matombringing til Lia, Bøverdalen og Garmo: Heimesjukepleia tek med maten til heimebuande.
 • Boka kjem-noko for deg? Utkøyring av bokpakkar til eldre og uføre. I samarbeid med Lom folkebibliotek.
 • Besøksteneste på Lom Helseheim kvar tysdag ettermiddag. To friviljuge stiller.
 • Småbarnstreff kvar onsdag kl. 11:00. Leik og teikning, og servering av vaflar i Drengjestugu.
 • Lom Seniordansegruppe har danseøvingar kvar torsdag kl.11.30, på Lom Helseheim i Storstugu
 • Fredagstreff annankvar fredag kl.10.30. Av og til underhaldning. God servering. Åresalg. Sosialt samvære. Tre friviljuge deler på oppdraget.