Aktivitetar

Her er nokre av aktivitetane vi driv med:

  • Strikkegruppe kvar måndag kl.11-14.
  • Besøksteneste/aktivisering kvar måndag føremiddag. To friviljuge stiller.
  • Språkkafe, fylgjande tysdagar kl.17.30-19: tysdag den 13.mars, tysdag den 10.april, tysdag den 8.mai, tysdag den 12.juni.
  • Matombringing til omsorgsboligane. To friviljuge deler på oppdraget. Matombringing til: Lia, Bøverdalen og Garmo: Heimesjukepleia tek med maten til heimebuande.
  • Boka kjem-noko for deg? Utkøyring av bokpakkar til eldre og uføre. I samarbeid med Biblioteket.
  • Besøksteneste på Lom Helseheim kvar tysdag ettermiddag. To friviljuge stiller.
  • Småbarnstreff annankvar onsdag kl.11. Leik og teikning, og servering av vaflar i Drengjestugu.
  • Bra mat kurs, kvar torsdag for flyktningar på introduksjonsprogram.
  • Lom Seniordansegruppe har danseøvingar kvar torsdag kl.11.30, på Lom Helseheim i Storstugu
  • Fredagstreff annankvar fredag kl.10.30. Av og til god underholdning. God servering. Åresalg. Sosialt samvære. Tre friviljuge deler på oppdraget.

Kontakt

Ola Ø Rossehaug
Leiar Lom friviljugsentral
Mobil 958 36 826

 Nettstad: lom.frivilligsentral.no

Facebook: facbook.com/lomfriviljugsentral