Rickshawsykkel

Vil du ta med deg bebuarar/brukarar i omsorgssektoren ut på sykkeltur?

Friviljuge som ynskjer å ta med bebuarar/brukarar i pleie- og omsorgssektoren ut på sykkeltur, ringjer 488 96 477 (vakttelefonen ved Lom helseheim) for å gjere avtale.

Naudsynt informasjon får du hjå personalet ved Lom helseheim.

Alle må gjennomgå ei stutt opplæring i bruk av sykkelen. Dersom du ynskjer opplæring, tek du kontakt med Friviljugsentralen.

Sykkelen står parkert i carport utanfor institusjonen og skal stå tilkopla straum

  • Ta kontakt med personalet institusjon avdeling 1(Lom helseheim) for å få nøklar og for å registrere deg i sykkelboka
  • Hjelm og refleksvest er påbode og ligg i sykkelen
  • Instruksjonar for bruk av sykkelen ligg i sykkelvogna
  • Personalet: Ta ansvar for at det er fylt ut samtykkeskjema
  • Ta med varmt pledd. Vindtrekk ligg i sykkelvogna.

God tur - og tusen takk for at du stiller opp!

Kontakt

Elin Jeanette Ulen
Kvalitets- og utviklingsrådgjevar
Telefon 61 21 72 25