Meld deg på nyheitsbrev

Næringssjefen i Lom kommune sender ut nyheitsbrev til næringslivet med jamne mellomrom, ca. 6 - 12 gonger i året. 
Her finn du informasjon om stort og smått som skjer i Lom, tilskotsordningar, arrangement osv. 
Alle nyheitsbreva blir lagt ut på heimesida www.lom.kommune.no og på Lom næringsforum på Facebook, men du kan i tillegg melde deg på og få alt direkte inn i e-posten din. Det gjer du her: