Oversikt over parkeringsplassar og status for ladestasjon for el-bilar

Her finn du ei oversikt over ladestasjonar for el-bil og parkeringsplassar på Fossbergom (Lom sentrum). 


Parkeringsplassar i sentrumskjerna: 

Sjå bilde i større format her:   (PNG, 3 MB)


 Teiknforklaring: 

P = Område for parkering
P med gul stjerne = Område for parkering når skulen er stengt (ca. 20 juni - 15. august). Godt egna for bubil og campingvogn
EL = ladestasjon for el-bil (sjå meir informasjon lenger ned). 

Status for bygging av ladestasjon for el-bil på Fossbergom: 

Sjå grønt sirkel (EL) i kartet. 

Informasjon frå Eviny AS v/ Coop:


"Lom får flere og raskere lynladere. Det betyr kortere ladetid, mindre kø og mer attraktivt for flere til å stoppe i Lom for å lade. Ladeplassen til Eviny får også verdens raskeste lynlader! Denne finnes det kun to stykker av i hele verden i dag. Eviny har begge. Én i Bergen, og én på Geilo. 360 kW-laderen gjør at to nyere elbiler kan lade samtidig på samme lader, og begge får 180 kWs lynlading samtidig.

Den nye ladestasjonen kommer på parkeringsplassen på andre siden av Nedre Ulstadveg. Den nye ladestasjonen skal stå klar ca. 20. juli 2022. I samråd med kommunen er det bestemt at asfaltering og ferdigstilling blir utsatt til september / oktober, slik at ladestasjonen kan brukes i høysesongen når det er mest behov for den. 
Eviny hadde håpet å få åpnet før sommeren, men lange ventetid på deler og utstyr som en følge av krigen i Ukraina gjør man ikke står ferdig før i august. I mellomtiden lages køplass til dagens ladestasjon. Gravearbeidene er i gang. Dette vil bedre trafikksituasjonen før sommertrafikken. Køplassen blir seinere gjort om til gangvei". 

Informasjon frå Kiwi:

Det er med stor glede at vi snart kan tilby et nytt ladepunkt for innbyggerne og turister i Lom. Hvis alt går etter planen er det forventet at det nye ladeanlegget står klart på parkeringsplassen til KIWI Lom i september 2022 (Stupulvegen 9). 

På parkeringsplassen til KIWI Lom vil det bli satt opp 2 stk. lynladere med dobbelt CCS uttak, og det vil være mulig for at inntil fire biler kan lade samtidig. Anlegget som settes opp er skalerbart, så hvis vi ser at det er behov for flere ladere har vi mulighet til å utvide.

Det vil være mulig å lade både ved bruk av app, ladebrikke eller betaling med kort. Det skal være enkelt for kundene å lade bilen sin på ladepunktet. 

Stadig flere nordmenn velger å kjøre miljøvennlig

Ifølge tall fra SSB vokste antall elbiler i Norge med 36 prosent fra 2020 til 2021. Ved utgangen av 2021 var det ca. 461 000 elbiler, noe som utgjorde 16 prosent av personbilparken. Hele to av tre nye personbiler er elbiler.