Loar skule

Mål for grunnskulen i Lom

 • Skulen i Lom skal vera ein trygg stad å vera der alle trivst, blir godtekne og respekterte.
 • Skulen i Lom vil leggje til rette for læring der elevane kan tileigne seg kunnskap som motiverer dei til å bruke evnene sine i utfordringar dei vil møte.
 • Skulen i Lom skal stimulere til engasjement i arbeid med natur og kultur.

Visjon for Loar skule

På skulen i Lom skal alle arbeide for å få ein:

 • trygg skule
 • triveleg skule
 • aktiv skule
 • lærerik skule
 • inkluderande skule
 • skule i utvikling
 • arbeidsplass alle gler seg til å gå til kvar dag!
 • Skule å vere stolt av!

Kontakt

Solfrid Rindhølen
Rektor Loar skule
Mobil 902 29 795
Ingrid Valdvik
Konstituert inspektør
Telefon 958 08 596
Trond Volden
Kontorfullmektig og skysskoordinator
Mobil 908 92 149