Skulefritidsordning (SFO)

Loar skule SFO

SFO-året startar den 1. august, og fylgjer skuleåret. 

Oppseiing vil vere 2 månader frå den fyrste i månaden etter oppseiinga er levert til skulen jfr. § 8 i vedtekter for Loar skule SFO. (PDF, 16 kB)

Frist for å søkje plass på SFO er innan 1. mai.

Det er viktig at ein i søknaden definerar tidspunkta eleven skal vera på SFO så konkret som mogleg for kvar dag, da antal timar må passe med opphaldet det blir søkt om. 

Dvs.: Dersom det blir søkt om SFO-opphald "Inntil 14 timar", men det totale timeantalet overstig 14 timar vil systemet automatisk registrera opphald "Frå og med 15 timar".

 

Satsar for 2024

Inntil 14 timar:            1630 kr

Frå og med 15 timar: 2500 kr

Dette gjeld timar per veke, medan betalingssatsen er for kvar månad.

Enkeltdag:                    370 kr

Enkelttime:                   120 kr

På fast SFO-opphald er det 12 timars moderasjon jfr. forskrift til opplæringslova § 1B-4.

Satsane fyljer det til ei kvar tid vedteke gebyrregulativet,

 

Skuletida er slik for

1. 2. og 3. klasse:

Måndag, tysdag, onsdag, torsdag, fredag: 08:50 – 13:30.

4.-7. klasse:     

Måndag, tysdag, torsdag: 08:50 – 14:40. 

Onsdag, fredag: 08:50– 13:30.

 

Vedtektene for SFO kan du lese her (PDF, 16 kB)

Kontakt

SFO
Mobil 474 66 829