Eigarskifte

Dersom det skal skje eit eigarskifte, pliktar du som eigar å melde eigarskifte til Lom kommune. Dette kan du enkelt gjere i skjemaet nedanfor: