Eigarskifte

Dersom det skal skje eit eigarskifte, pliktar du som eigar å melda eigarskifte til Lom kommune. Dette kan du enkelt gjera i skjemaet nedanfor: