Skiltvedtekter i Lom

Her kan du lese skiltvedtektene til Lom kommune. (PDF, 702 kB)

Skilt over 0,75 m2 må ha godkjenning frå kommunen, noko som krev ei byggeløyve med nabovarsling.

Skjema som kan nyttast i prosessen finn du på Direktoratet for byggkvalitet si nettside
Sjå etter følgande skjema:

- Skjemaet 5153 (dette ligg under Tiltak uten ansvarsrett)
- Skjema 5154, 5155, og 5156 (desse ligg under Nabovarsel for mindre byggeprosjekter garasje, tilbygg, bod og bruksendring)

Ta kontakt med byggesaksbehandlar dersom du har spørsmål. 

Kontakt

Nils Henry Fosstuen
Byggesaksbehandlar og GIS-konsulent
Mobil 482 57 651
Øystein Brandsar
Byggesakshandsamar
Mobil 900 15 146

Tilgjengeleg på telefon: Måndag, tysdag, torsdag og fredag
Kontorstad: Midtgard, 3. etasje