Avlaup

Bortleiing og reinsing av avlaupsvatn ved kommunale reinseanlegg for Fossbergom, Garmo, Galdesand og Leirmo.

Gebyrregulativ vatn og avlaup 2020
Kategori Vatn Avlaup
Bolig 3 058,- 4 484,-
Hytte/Fritidsbolig 1 920,- 2 781-
Næring 150 m3/år 3 817,- 5 620,-
Fyrste gongs tilknyting 2 000,- 2 000,-

 

Merk at dei oppgjevne gebyra i dokumentet er inkl. merverdiavgift.

Målgruppe for tenesta

Husstandar, bedrifter og institusjonar innanfor avlaupsområda.

 

Lovgrunnlag

Forskrift om begrensing av forurensning (av 01.06.2004).

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (av 31.05.1974).

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Lom kommune (av 27.09.2002).

Standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup (Administrative og Tekniske bestemmelsar).

Rett til å klage

Uregelmessige forhold kan varslast til teknisk kontor.

Utanom normalarbeidstida kan vaktsentralen kontaktast (tlf. 61219100) for å bli oversatt til teknisk vakt.

Dette kan du vente av oss

Bortleiing og reinsing av avlaupsvatn innanfor krava i forureiningsforskrifta.

Avlaupstenester leveringsvilkår.

Saksbehandlingstid

Normal saksbehandlingstid innan 2 veker frå motteke søknad.

Dette ventar vi av deg

Avlaupstenester leveringsvilkår

Kontakt

Terje Hoel
Teknisk sjef
Mobil 993 96 529
Teknisk Vakt
Feilmelding vatn og avlaup, Brøyting/strøing av veg
Mobil 971 53 580