Avlaup

Bortleiing og reinsing av avlaupsvatn ved kommunale reinseanlegg for Fossbergom, Garmo, Galdesand og Leirmo.

Gebyrregulativ vatn og avlaup 2021
Kategori Vatn Avlaup
Fyrste gongs tilknyting 2 000,- 2 000,-
Bustad 1 615,- 2 249,-
Hytte/Fritidsbolig 1 615,- 2 249,-
Næring
Målt forbruk mindre enn 500 m3/år 1 615,- 2 249,-
Målt forbruk 501-4000 m3/år 6 460,- 8 996,-
Målt forbruk over 4001 m3/år 12 920 17 992

 

Merk at dei oppgjevne gebyra i dokumentet er eks. merverdiavgift.

Målgruppe for tenesta

Husstandar, bedrifter og institusjonar innanfor avlaupsområda.

 

Lovgrunnlag

Forskrift om begrensing av forurensning (av 01.06.2004).

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (av 31.05.1974).

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Lom kommune (av 27.09.2002).

Standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup (Administrative og Tekniske bestemmelsar).

Rett til å klage

Uregelmessige forhold kan varslast til teknisk kontor.

Utanom normalarbeidstida kan vaktsentralen kontaktast (tlf. 61219100) for å bli oversatt til teknisk vakt.

Dette kan du vente av oss

Bortleiing og reinsing av avlaupsvatn innanfor krava i forureiningsforskrifta.

Avlaupstenester leveringsvilkår.

Saksbehandlingstid

Normal saksbehandlingstid innan 2 veker frå motteke søknad.

Dette ventar vi av deg

Avlaupstenester leveringsvilkår

Kontakt

Teknisk Vakt
Feilmelding vatn og avlaup, Brøyting/strøing av veg
Mobil 971 53 580