Avlaup

Bortleiing og reinsing av avlaupsvatn ved kommunale reinseanlegg for Fossbergom, Garmo, Galdesand og Leirmo.

Gebyrregulativ vatn og avlaup 2020 Alle prisar er eks. mva.
Gebyrregulativ vatn og avlaup 2020
Kategori Vatn Avlaup
Bolig 3 058,- 4 484,-
Hytte/Fritidsbolig 1 920,- 2 781-
Næring 150 m3/år 3 817,- 5 620,-
Fyrste gongs tilknyting 2 000,- 2 000,-

 

Merk at dei oppgjevne gebyra i dokumentet er inkl. merverdiavgift.

Målgruppe for tenesta

Husstandar, bedrifter og institusjonar innanfor avlaupsområda.

 

Lovgrunnlag

Forskrift om begrensing av forurensning (av 01.06.2004).

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (av 31.05.1974).

Forskrift om vass- og avlaupsgebyr i Lom kommune (av 27.09.2002).

Standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup (Administrative og Tekniske bestemmelsar).

Rett til å klage

Uregelmessige forhold kan varslast til teknisk kontor.

Utanom normalarbeidstida kan vaktsentralen kontaktast (tlf. 61219100) for å bli oversatt til teknisk vakt.

Dette kan du vente av oss

Bortleiing og reinsing av avlaupsvatn innanfor krava i forureiningsforskrifta.

Avlaupstenester leveringsvilkår.

Saksbehandlingstid

Normal saksbehandlingstid innan 2 veker frå motteke søknad.

Dette ventar vi av deg

Avlaupstenester leveringsvilkår

Kontakt

Terje Hoel
Teknisk sjef
Mobil 993 96 529
Teknisk Vakt
Feilmelding vatn og avlaup, Brøyting/strøing av veg
Mobil 971 53 580