Renovasjonsabonnement

I skjemaet under kan du endre renovasjonsabonnementet ditt. 
Rett antal sekkar blir køyrd ut om hausten, og fakturering for abonnementet skjer påfølgande år.

Du må gje melding til kommunen innan 1. september dersom du vil endre renovasjonsabonnementet ditt for neste år.