Råd og utval

Lom kommune har følgjande råd og utval: 

  • Administrasjonsutval
  • Eldrerådet
  • Levekårsutval
  • Råd for personar med funksjonsnedsetting
  • Samfunnsutval 
  • Takstutval
  • Trafikksikkerheitsutval
  • Ungdomsråd
  • Viltutval 

Sjå møtekalender og oversikt over medlemmar.