Hugs legitimasjon

 

Hugs å ta med legitimasjon med bilde når du skal stemme. Det er ikkje tilstrekkeleg å oppgje namn og fødselsdato. Om stemmemottakaren ikkje kjenner deg, krev valloven at du må vise legitimasjon.