Røystestyre

 

Kommunen skal ha eit eige røystestyre til å leie gjennomføringa av valet på valdagen.

Røystestyret skal ha minst tre medlemmer. Kandidat som er oppført på valliste kan ikkje oppnemnast til røystemottakar eller valfunksjonær i vallokala i kommunen.

Røystestyre

Garmo

Sylfest Ødegård 
Kari Opsahl
Oddrun Pauline Løkken Mo

Loar

Svein Rune Laingen
Kristin Volden Mundhjeld
Ellen Sanden

Odda

Oluf Reidar Kvålshagen
Bjørnar Brustuen
Hanne Synnøve Rusten

Lia

Steinar Garmo
Karin Haukdalen
Lucie Kucharova