Val 2019

I Lom kommune er det vedteke å ha valting søndag 08. september og mandag 09. september 2019. På val.no finn du generell informasjon om valet.

Kontakt

Oddny Skjerpingstad
Konsulent servicetorg/politisk sekretær
Telefon 61 21 73 00
Mobil 917 48 754