Val 2019

I Lom kommune er det vedteke å ha valting søndag 08. september og mandag 09. september 2019. På val.no finn du generell informasjon om valet.

Kontakt

Oddny Skjerpingstad
Konsulent servicetorg
Telefon 61 21 73 00
Mobil 917 48 754