Vallokale og røystetider

Førehandsrøysting går føre seg på Midtgard, Servicetorget.

Ordinær førehandsrøysting skjer i tida 10.08. – 06.09. i opningstida til servicetorget kl 08.00 – 15.30.

Tidlegrøysting skjer frå 01.07. – 09.08. på Midtgard, Servicetorget, i opningstida på servicetorget kl 08.00 – 15.30.

Det blir og førehandsrøysting laurdag 31. august frå 10 – 14.

Institusjonsval ved Lom helseheim blir halde tysdag 03.09.2019, kl 11.00 – 13.00.

 

Ambulerande stemmegjeving («heimerøysting») blir halde torsdag 05.09.2019. Frist for å tinge heimerøysting blir sett til 03.09.2019 kl 14.00.