Arbeidsgjevarkontrollen

Arbeidsgjevarkontrollen for Nord-Gudbrandsdal (AKNG) er felles for kommunane Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk og Vågå.

Regionen har om lag 20 000 innbyggjarar og 1 100 arbeidsgjevarar. AKNG utfører stadlege kontrollar hos arbeidsgjevarane med heimel i Skattebetalingslova. I tillegg er informasjon om regelverket på lønsområdet ein viktig del av arbeidsoppgåvene. Det er Vågå kommune som er arbeidsgjevarkommune for dei tilsette.