Årsmelding 2023 og rapport for 1. tertial 2024

Nå er årsmelding og årsrekneskap for 2023, samt rapportering for 1. tertial 2024 vedteke i kommunestyre. 

 Årsmelding og årsrekneskap for 2023, og rapportering for 1. tertial 2024 vart vedteke i kommunestyret 04.06.2024

Under finn du lenker til publikasjonar. 

Årsmelding og årsrekneskap (sak 2024/46)

Les årsmelding og årsrekneskap

Rapportering 1- tertial 2024 (sak 2024/48)

 Les tertialrapport pr 30.04.2024