BARNEVERNVAKT - Barnevernstensta har vakttelefon!

Barnevernstenesta har ein eigen vakttelefon heile påska på telefonnummer 908 54 475.

Barnevernstenesta er til vanleg òg ope i tidsrommet mellom 15.30 - 08.00 på kvardager, og heile døgnet i helg og på helligdagar. 

Nord-Gudbrandsendal barnevernvakt er alltid bemanna med barnevernfagleg kompetanse og har til oppgåve å bistå born, unge og familier i akutte situasjoner. Hovudoppgåva er å sikre at born og ungedom har det trygt.

Sjå den nasjonale portalen Barnevernsvakten for meir informasjon.