Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Høyringsfrist for budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Lom kommune er 16. desember 2019. Budsjettframlegget finn du nedst i artikkelen.

Klikk for stort bilde  

Budsjettframlegg for 2020 er prega av eit særs begrensa økonomisk handlingsrom, mindre statlege rammeoverføringar og redusert innbyggartal. 

Administrasjonssjef peiker på at budsjettframlegget ikkje er robust over tid, og kommunen har ikkje reserver til uforutsette hendingar. For å få busjettframlegget i balanse, er det kutt i rammene til skuleområdet og pleie- og omsorgsområdet som utgjer dei største endringane. Mindre tiltak er og gjort ved dei andre områda. 

Les budsjettframlegget direkte i nettlesaren, eller last det ned nedanfor: 

 

Kontakt

Ola Helstad
Kommunedirektør
Mobil 971 61 865