Er Lom ein av Norges mest attraktive tettstadar?

Utsikt mot Lomseggen frå Øvergrend - Klikk for stort bildeUtsikt mot Lomseggen frå Øvergrend Ola Ø Rossehaug Dersom du tykkjer det, så kan du nå sende inn Lom som forslag på nettsida attraktiv by.

Regjeringa vil løfte fram Norges mest attraktive by eller tettstad, og skriv følgande på si nettside:

"Attraktiv by - Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling skal belønne planlegging og gjennomføring av bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet. Alle tre dimensjoner ved bærekraftsbegrepet skal tillegges vekt; økonomisk, sosialt, miljømessig."

Alle kan nominere kandidatar til prisen på nettsia attraktiv by.

Les meir om saka på regjeringa si nettside.