Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar i Lom kommune

Samfunnsutvalet i Lom vedtok 15.06.2020 kommunal forskrift om brenning av avfall, bråtebrenning m.v.

Samfunnsutvalet i Lom vedtok 15.06.2020 kommunal forskrift om brenning av avfall, bråtebrenning m.v.

Hovudinnhaldet i forskrifta er at open brenning og brenning av avfall i småomnar er forbode. Bråtebrenning, kvistbrenning og brenning av hageavfall utanfor tettbygd strøk er forbode i tidsrommet 15. april til 15. september. Innanfor tettbygd strøk er slik brenning forbode heile året.

Du finn forskrifta i si heilheit her (PDF, 3 MB). Forskrifta er gjort gjeldande ved kunngjering i Norsk Lovtidend 22.06.2020.