Jubel for Norsk fjellsenter og Leirvassbu

Sparebankstiftelsen DNB deler ut heile 20 millionar i tilskot til eit prosjekt på Norsk fjellsenter og 35 millionar til oppsussing av Leirvassbu. Gratulerer så mykje! 

Draumen, tankane og planane om kanskje verdas viktigaste klasserom, med høgfjellet som kunnskapsarena, kan nå bli ein realitet, seier ei svært glad Mai Bakken, dagleg leiar i Norsk fjellsenter.
Norsk fjellsenter og Klimapark 2469 skal gjennom ein periode på 4 år byggje opp nye formidlingsarenaer, både digitale og fysiske. Gjennom prosjektet «Fjellviten» har dei, i samarbeid med fleire leiande forskingsinstitusjonar, fått 20 millionar kroner frå Sparebankstiftinga DNB.

Prosjektet skal bidra til betre overvaking av klimaendringar i høgfjellet, og ikkje minst bidra til at «alle» får moglegheit til å delta i klimaovervakinga og lære meir om endringar som skjer i høgfjellet.

– Å bidra til at unge og unge vaksne skal få kunnskap, og ikkje minst bli involvert i utvikling av kunnskap, har vore eit stort mål for oss sidan vi etablerte Klimaparken som ein fysisk arena i høgfjellet i 2011, seier Mai Bakken.

Jubel på Norsk fjellsenter - Klikk for stort bildeJubel på Norsk fjellsenter. Live Andrea Sulheim / Norsk fjellsenter


Les heile pressemeldinga på Norsk fjellsenter si eige heimeside. 

Same dag vart det publisert at Leirvassbu får 35 millionar, den største tildelinga i Gudbrandsdalen nokon gong. Midlane skal gå til å pusse opp og oppgradere Leirvassbu, samtidig som særpreget skal bli tatt vare på. Dei andre DNT-hyttane i nærleiken, m.a. Sota, Glitterheim og Gjendesheim, får også midlar til generelt vedlikehald. 

Du kan lese meir om tilskotet til Leirvassbu og andre DNT-hytter her (krev GD-abonnoment)

Lom kommune gratulerer så mykje!