Kommunestyremøte 24.11.2020

Kommunestyremøte 24.11.2020 kl 17:00

Møtet vil føregå via skype. Sakliste finn du her.