Møteprotokoll frå formannskapsmøtet 23.02.2021

Møteprotokollen frå formannskapet er ikkje lesbar i den nye publiseringsløysinga, det blir jobba med å få løyst dette. Inntil vidare så har vi lagt den ut her: Les møteprotokollen (PDF, 427 kB)