Nytt til næringslivet for mars 2023: Kva skjer?

Få med deg siste nytt for næringslivet i Lom! Det ferske nyheitsbrevet kan du lese her: 

Her kan du lese om: 

- Kurs i leiing
- Kurs i berekraft
- Etableringskurs
- Seminar for bygg og anlegg
- Møte for landbruket ang. nye krav
- Vaffeltreff

 

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje