Nytt til næringslivet - god sumar!

Les det nyaste nyheitsbrevet her, med informasjon om ny kommunal kompensasjonsordning, omstillingsmidlar til reiselivet, bedriftsbesøk og små glimt frå bedrifter i Lom. God sumar!

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje