PRESSEMELDING VEDRØRANDE TELLING AV STEMMER I LOM KOMMUNE

Tellekorpset i Lom kommune ynskjer å informera om at det ved førebels registrering av stemmer ved kommunestyrevalet har blitt oppdaga 50 - femti - stemmer som er blitt registrerte på feil parti. Partia som dette utgjer endringar for, er Bygdalista og Lomslista. Det blir i skrivande stund arbeidd med oppdatert telling og kontrolltelling. Tellekorpset finn avviket så stort at det er viktig å kunne gå ut med denne informasjonen så fort som råd er.

 

Med atterhald om endeleg registrering.