Problem ved Garmo vassverk

Oppdatert informasjon kl 11:45. Vassforsyninga skal nå væra i orden att.

Det er vasslaust i Garmo for dei som er knytta til det kommunale vassverket. Rettetid er ukjent.