Psykisk helseteneste i Lom og Skjåk sommaren 2019

Veke 27,  28, 29 er Håvard Åmot Svestad på arbeid. Han kan treffast på tlf.  48149062.

Veke 30, 31, er Aud Kroken på arbeid. Ho kan treffast på tlf. 48027261.

Veke 32, 33, er Toril Renate Jonsson på arbeid. Ho kan treffast på tlf. 95982596.

Frå og med veke 34 er alle attende ifrå ferie.

 

Med ynskje om ein god sommar!

Med helsing

 

Håvard Åmot Svestad

Leiar psykisk helseteneste i Lom og Skjåk.