Rassikring av Ulstad bustadfelt

Lom kommune har motteke denne informasjonen frå NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat):

Oppdatert framdriftsplan seier at dei tyngre arbeidene med skredvollen i Ulstad blir ferdige i løpet av august, førebels estimert til 30.08.2019. Etter denne datoen vil det stå att mindre arbeid som oppynting på og rundt vollen og tilordning av riggplass.

Anlegget tek ferie i veke 29 og 30.