Rasvollen er snart ferdig

NVE kan melda om at rasvollen over Ulstad snart er ferdig: 

"Arbeidene med sikring av Ulstad boligfelt nærmer seg ferdigstillelse. Foreløpig estimert ferdigstillelsesdato er 12. juli. Etter denne dato vil det gjenstå mindre arbeider med opprydding og istandsetting av arealer. Det vil bli avviklet ferie på anlegget uke 29 og 30. For at skredvollen skal gro til raskere vil denne bli sprøytesådd."