Siste nytt om alpinplanane i Bøverdalen

Per Tore Berg har pr. 22. januar 2018 levert inn eit innspel til kommuneplanen sin arealdel. Det er mange som er interessert i dei nye planane, og derfor får du her ei samla oversikt over saksgangen så langt. Du kan elles følge med på Lom næringsforum. 

I innspelet står det m.a. at målet er å "etablere og utvikle en bærekraftig og konkurransedyktig alpindestinasjon med alpint format og driftsprofil som man ellers bare finner i alpene og som tiltrekker besøkende fra hele Europa med hensyn tatt til naturområder og kulturlandskap". 

Dokument i saka: 

Frå Lom kommune til Per Tore Berg pr. november 2017: (PDF, 93 kB)

Frå Per Tore Berg til Lom kommune: 
Innspill til kommuneplanens arealdel 210118_korrigert utgåve (DOC, 40 kB)
Orientering angåande forprosjektet (PDF, 79 kB)

Innspelet frå Per Tore Berg var oppe i kommunestyret . februar. 
Her kan du lese saksframlegg frå administrasjonen.  (PDF, 255 kB)
Vedtaket frå administrasjonen vart vedtatt med 14 stemmer for, tre stemmer i mot.  
Kommunestyremøtet vart sendt direkte på Facebook-sida til Lom kommune. 

Løypetrasear, installasjonar og foreslått hyttefelt - Klikk for stort bilde
Kartgrensa yttergrense med installasjonar - Klikk for stort bilde

Tegnforklaring, kartutsnitt nr. 1:
Grått: skiheis / gondol
Blått: skiløyper
Raud strek: kombinert nødveg, anleggsveg, tilfartsløype
Skravert i rosa: mogleg hyttefelt. 

Tegnforklaring, kartutsnitt nr. 2:
Kartfesta yttergrense (raud strek) med installasjonar (svart):