Spelemidlar til idrettsanlegg

Da er tida her for å søkje på spelemidlar til idrettsanlegg og område for idrett og fysisk aktivitet! Søknadsfrist: 15.november!

Kven kan søkje?

  • Kommunar og fylkeskommunar
  • Idrettslag og organisasjonsledd knytt til NIF
  • Idrettslag knytt til Samenes Idrettsforbund-Norge
  • Studentsamskipnader
  • Samanslutningar organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

For meir informasjon og søknadsskjema, gå til www.anleggsregisteret.no 

Tilskuddsportalen

Hugs at du og kan søkje midlar gjennom Tilskuddsportalen.
Lag og organisasjonar i Lom kommune kan registrere seg som brukar i Tilskuddsportalen og få tilgang på over 1500 søkbare tilskot.

Alle kontaktpersonar må registrere seg som brukarar, og det blir gjeve tilgang til inntil tre brukarar frå kvar foreining.

Kontakt

Trond Byre-Haakensen
Kommunalsjef samfunnsutvikling og kultur
Mobil 934 29 318