Spelemidlar til idrettsanlegg

Frist for å søkje spelemidlar til idrettsanlegg og område for idrett og fysisk aktivitet er 1. november!

Kven kan søkje?

  • Kommunar og fylkeskommunar
  • Idrettslag og organisasjonsledd knytt til NIF
  • Idrettslag knytt til Samenes Idrettsforbund-Norge
  • Studentsamskipnader
  • Samanslutningar organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund og Det Frivillige Skyttervesen.

 

For meir informasjon og søknadsskjema, gå til www.anleggsregisteret.no 

Kontaktperson: Trond Byre-Haakensen trond.byre.haakensen@lom.kommune.no 

Kontakt

Trond Byre-Haakensen
Rådgjevar kultur og idrett - leiar servicetorget
Mobil 934 29 318