Status for Lom nasjonalparklandsby i 2019

Kva har skjedd i Lom nasjonalparklandsby i 2019? Det kan du finne ut her! (PDF, 2 MB)

På grunn av permisjon / sjukdom i 2019 fekk vi utsett nokre av tiltaka til 2020, så den endelege sluttrapporten kjem fyrst i desember 2020. Vi fekk innvilga kr. 100 000 totalt av Miljø- og klimadepartementet, basert på denne tiltaksplanen. (PDF, 454 kB)

 Klikk for stort bildeBli-kjent-tur for sumartilsette i Lom Visit Jotunheimen v/ Mari Wedum  

 


 

 

 

 

 


Midlane er øyremerka til infrastrukturtiltak, kompetanseheving, "turisme for alle" og videoproduksjon. Lom nasjonalparklandsby fekk dessverre ikkje innvilga støtte til miljø, arrangement og Lom som julelandsby.