Test av Nødvarsel

Klokken 12 onsdag 12. juni 2024 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve. 

Dette skjer når Nødvarsel testes

  • Testen utløses mellom klokken 11.55 og 12.10 den 12. juni 2024
  • Når du mottar testen vibrerer telefonen og spiller av en høy, sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder.
  • En tekst dukker opp på skjermen. I teksten står det at dette bare er er test.
  • Varselet kan "dras" vekk eller fjernes ved å trykke "ok" (Dette avhenger av hvilken type telefon og operativsystem man har).
  • Teksten i varselet kommer i to språkversjoner - én norsk og én engelsk.

 

Les meir på Nødvarsel sine nettsider