Treningsgruppe for personar med leddplagar

Treningsgruppa passer deg som har muskel- og/eller leddplagar, og som ynskjer hjelp til å kome i gang med anbefalt styrketrening og aktivitet. 

Trening går føre seg i treningssalen på fysioterapien i Lom og du får rettleiing av fysioterapeut som leiar gruppa. 

 

Gruppa foregår tysdagar frå kl.08.30-09.30, fyrste trening etter påske blir 2.april. Fortløpende påmelding ved å ta kontakt med tenesta på tlf. 48 16 55 20/21. 

 

Deltaking i gruppa følger fysioterapitakster.