Varmtvannsbading med Fysioterapitenesta i Lom og Skjåk

Treninga er retta mot dei som har ledd-  og muskelplagar.

Fysioterapitenesta i Lom og Skjåk har varmtvasstrening i Skjåkhallen to perioder gjennom året, haust og vår.
Treninga er retta mot dei som har ledd- og muskelplagar. Du treng ikkje kunne symje for å delta. Gjer vel å vende deg til fysioterapitenesta i Skjåk v/ Elisabeth Lunde; 905 06 257 / 903 68 940, el Elisabeth.Lunde@skjaak.kommune.no for påmelding.

Med atterhald om endringar

Velkomne!
 

Kontakt

Elisabeth Lunde
Fysioterapeut (Skjåk)
Mobil 903 68 940