Ansattoversikt


Loar skule

Ansatte i avdelingen Loar skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Adjunkt 948 05 749
Loar skule
Loar skule 908 93 318
Loar skule
Loar skule
Loar skule 908 47 629
Adjunkt 995 36 896
Loar skule 948 41 040
Loar skule
Fagarbeidar 997 12 939
Adjunkt
Loar skule 948 50 769
Loar skule 479 01 607
Loar skule 948 27 921 996 40 816
Adjunkt m/tilleggsutd. 948 25 388
Adjunkt 948 63 269 996 42 653
Loar skule 948 39 649 957 74 039
Inspektør Loar skule 404 48 548
Loar skule 908 93 345 957 04 257
Rektor Loar skule 976 18 847
908 92 149

Besøksadresse: Solsidevegen 18.

Loar skule 948 27 921 943 44 239
Loar skule 941 08 440 908 70 417
Loar skule 482 64 169
Assistent
Loar skule
Loar skule 948 45 359 958 08 596
Loar skule 908 96 205
Kontor/ Barne –og ungdomsarbeidar, Lom ungdomsskule/Loar skule 908 92 149
Barne- og ungdomsarbeidar