Vil du vera støttekontakt?

Har du overskot og kapasitet?

Ynskjer du vera med å bidra til at nokon får eit meir sosialt liv og ei aktiv fritid?

Lom kommune har behov for støttekontakter av begge kjønn og i alle aldre.

Det er mange som  treng støttekontakt, enten fordi dei ikkje kjem seg ut på eigenhand eller fordi dei treng hjelp til å meistre forskjellige fritidsaktivitetar.

Har du fleire spørsmål om kva det inneber? Ta kontakt!

Kontakt

Ann-Mette Fjeld Hoft
Vernepleiar