Legat og stipend til utdanning

 Søknadsfrist for 2021 er 18. november.

Søkjarar på fond og legat må vere folkeregistrert i Lom kommune. 

Nytt deg av søknadsskjema som du finn nedst i saka.

Oversyn over stipend og legat som Lom kommune forvaltar


Olav Ulmo og Ola T. Kløvvoldens samlelegat for utdanning

Formål: "Legatmidlane skal delast ut til ungdom frå Lom som treng økonomisk støtte til vidaregåande eller høgare utdanning i teoretisk og/eller praktisk retning." Kunngjering av søknadsfrist blir annonsert i lokalpressa og kommunen si heimeside.
 

Lars O. Prestjorde og kones fond

Fondet blir ikkje utlyst i 2021. 
Ungdom i Lom som tek vidaregåande utdanning kan søkje om stipend frå ovannemnde fond.
 

Barbro og Rikard Marsteins utdannings- og næringsfond

Formål: "- Å gi økonomisk støtte til utdanning, etablering og drift av næringsvirksomhet eller andre formål for å støtte opp om - personar fra Lom kommune som tar utdanning innenfor de fagområder som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20.06.1986 nr 35, jfr. tilhørende forskrift av 08.12.2000 nr 1281 § 1 om hvilke fag som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring, slik bestemmelsene til enhver tid gjelder, dog primært fagområdene snekker, treskjærer, trevare- og møbelsnekker samt tømrer. Forskriftens § 1 vedlegges vedtektene. - etablering og drift av næringsvirksomhet eller andre formål i Lom kommune innenfor dei fagområder som er nevnt foran." 

Dersom du søkjer støtte for utdanning nytter du søknadsskjema nedst i denne saka. Søkjer du støtte til næringverksemd nytter du eige søknadsskjema: Søknad for næringsliv til Barbro og Rikard Marsteins utdannings- og næringsfond 

Odd Gutubøs Utdanningsfond

"Fondets formål er at dets avkastning, og eventuelt del av grunnkapitalen etter styrets nærare bestemmelse, skal gå til utbetaling av stipend til personar med registrert bustadsadresse i Lom som utdannar seg til sjukepleiar eller hjelpepleiar."
 

Torlaug Kvandalsvolls minnefond

"Fondet skal ha som formål å vera til hugnad og glede for dei som bur i heimbygda mi. Desse kan søkje: Lag som står for kyrkjekonsertar, Lom Helseheim, Lom pensjonistlag, Bøverdal Samfunnslag, Speidaren, Musikk- og andre lag som driv tilsvarande kulturaktivitetar." Dette minnefondet har eige søknadsskjema: Søknadsskjema Torlaug Kvandalsvolls minnefond

 

Søknadsskjema:

Felt merket med * må fylles ut


 

Opningstider

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6

2686 LOM

61 21 73 00

post@lom.kommune.no

Orgnr.: 959377677

Opningstid Servicetorget

kvardagar: 10.00 - 14.00