Legat og stipend til utdanning

Oversyn over stipend og legat som Lom kommune forvaltar

SØKNADSFRIST 2020 er 1. november!

 

Lars O. Prestjorde og kones fond


FONDET BLIR IKKJE UTLYST

Ungdom i Lom som tek vidaregåande utdanning kan søkje om stipend frå ovannemnde fond.

 

Olav Ulmo og Ola T. Kløvvoldens samlelegat for utdanning

Formål: "Legatmidlane skal delast ut til ungdom frå Lom som treng økonomisk støtte til vidaregåande eller høgare utdanning i teoretisk og/eller praktisk retning." Kunngjering av søknadsfrist blir annonsert i lokalpressa og kommunen si heimeside.

 

Barbro og Rikard Marsteins utdannings- og næringsfond

Formål: "- Å gi økonomisk støtte til utdanning, etablering og drift av næringsvirksomhet eller andre formål for å støtte opp om - personar fra Lom kommune som tar utdanning innenfor de fagområder som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20.06.1986 nr 35, jfr. tilhørende forskrift av 08.12.2000 nr 1281 § 1 om hvilke fag som er lagt under lov om mesterbrev i håndverk og annen næring, slik bestemmelsene til enhver tid gjelder, dog primært fagområdene snekker, treskjærer, trevare- og møbelsnekker samt tømrer. Forskriftens § 1 vedlegges vedtektene. - etablering og drift av næringsvirksomhet eller andre formål i Lom kommune innenfor dei fagområder som er nevnt foran."

Om du skal søkje støtte til utdanning frå dette fondet, må du fylle ut og sende inn skjema som ligg under denne artikkelen.

Om du vil søkje om støtte til etablering eller drift av næringsverksemd, må du bruke skjema i denne artikklen.

 

Odd Gutubøs Utdanningsfond

"Fondets formål er at dets avkastning, og eventuelt del av grunnkapitalen etter styrets nærare bestemmelse, skal gå til utbetaling av stipend til personar med registrert bustadsadresse i Lom som utdannar seg til sjukepleiar eller hjelpepleiar."

 

Søknadsskjema:


 

Felt merket med * må fylles ut


 

Opningstider

Lom kommune

Sognefjellsvegen 6

2686 LOM

61 21 73 00

post@lom.kommune.no

Orgnr.: 959377677

Opningstid Servicetorget

kvardagar: 10.00 - 14.00