Dekningskart frå NKOM

Kva slags dekning har din hustand, og kva slags planer er det for utbygging for di tomt? 
Sjekk kartgrunnlaget her!

Her finn du oversikt over planlagte og gjennomførte breibandsutbyggingar i Innlandet:

Her kan du finne oversikt over dekninga i Lom og resten av landet: 
https://dekningskart.nkom.no/

Her er det òg mogleg å velge forskjellege kartlag avhengig av teknologi og hastigheit.
Finn meir informasjon her. 
(bla ned til "Dekningskart og dekningsinformasjon fra Nkom").