Ny hovudentreprenør på fiberutbygginga mellom Hesthagen - Tessand (+ Nord-Sandom)

Nyleg vart det gjennomført ei ope møte om fiberutbygginga som skal starte opp på strekka mellom Hesthaugen - Tessand, i tillegg til på Nord-Sandom. Referatet frå det møtet kan du lese her: 
Det kan vere greitt å orientere om at BraCom har vorte hovudentreprenør for HomeNet, i staden for Brunbjørn (som deltok på møtet). Dei vil ta kontakt med innbyggjarar og andre framover for å få på plass grunneigaravtaler og liknande. 
Desto raskare det kjem på plass, desto raskare kan dei starte med bygginga. 
Ny kontaktinformasjon etc. er å finne her:  (PDF, 2 MB)

Du kan elles lese meir om utbygginga her: 

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje