Status breibandsutbygging i Lia

Vedlagt ligg statusrapport for fiberutbygginga i Lia, sjå vedlegg. (PDF, 2 MB)
Rapporten er frå juni. 
Presentasjonen gjeld for heile Nord-Gudbrandsdalen, så scroll deg ned til s. 8 - 9 for å sjå det som er relevant for Lom. 

Her er eit utdrag frå teksta: 

FIBER‐EIDEFOSS‐NKOM‐LIAGRENDI bygges ut av Eidefoss fiber, det er 185 salgbare adresser. Deler av
HS‐nettet var så dårlig at Fjellnett har besluttet å grave ned deler av gjennomgående forsyning. Dette
er et omfattende arbeide og forsinket store deler av feltet. Graving pågår. Det er startet opp med
blåsing av stamnett og opphenging på LS‐kretser. Har hatt problemer med tette rør på stamnettet.
Utbedring pågår. Node er ferdig montert og klar med lys.
Stolpe bytte og opphenging på LS‐kretser pågår.