Status utbygginga i Lia pr. desember 2021

Lom kommune har, i samarbeid med dei andre kommunane i Nord-Gudbrandsdalen, søkt om NKOM-tilskot til breibandsutbygging i fleire omganger. Eidsiva vann anbodet om å bygge ut i Lia, men har støtt på fleire utfordringar som har ført til forsinkelser. Dette skyldast mellom anna nytt regelverk for kvalitet opp høyspentmaster og lågspentstolper.

Generelt har Eidefoss i det siste opplevd at det er problematisk med utstyrsleveringer, også fibermateriell har lange leveringstider. Basert på det har Eidsiva bredbånd sendt ut følgjande SMS den 21.10.2021 til alle som har bestilt i Nkom-feltene:

Vi er lei oss for å melde forsinkelse i fiberutbyggingen. Covid 19 satte oss tilbake og det kom nytt regelverk i forhold til kvalitet på høyspent master og lavspent stolper. Endringen gir seg utslag i omfattende rehabilitering og utskifting i strøm nettet. Siden fibernettet i hovedsak er planlagt i luft er vi avhengig av at dette arbeidet blir utført før vi får ført fram fiberen. Vi bygger så mye vi kan slik at det kun vil gjenstå strekninger der vi må føre fiberen fram sammen med strømmen. Arbeidet med kunde-oppkoblinger starter i høst og fortsetter fortløpende etter hvert som fibernettet ferdigstilles. Vi forventer at alle har fått levert fiberbredbånd innen 31.12.2022. Når det er klart på din adresse får du henvendelse fra montør for å avtale installasjon inne i huset, og fiberen blir aktivert. Hilsen Eidsiva Bredbånd

Her er det pr. nå ca. 90 adresser som blir forsinket, og som vil bli kobla opp utover i 2022. Det er særleg nedgraving av høgspenttrase som har  bidratt til forsinkelsen i seinare tid, det er mykje fjell i traseene som skal gravast. 

Kontakt

Åshild Myhre Amundsen
Næringssjef og landsbykoordinator
Telefon 975 22 977

Kontorstad: Midtgard, 3. etasje