350 ledige stillingar i årets stillingsslepp - 80 i Lom!

Årets stillingsslepp hadde rekordmange ledige stillingar, heile 350 stillingar fordelt på heile Nord-Gudbrandsdalen. 
Rundt halvparten av dei ledige stillingane er sumarjobbar, mens ca. 90 er faste heiltidsstillingar. 

Heile oversikta finn på https://www.komtiloss.no/stillingssleppet , saman med anna nyttig informasjon om regionen vår. 

Sjå gjerne live-sendinga der vi lader opp til årets stillingsslepp, den finn du her.